Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/693
Title: Програмно-апаратний комплекс для зарядки та тестування акумуляторів.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Кокойло, А. Д.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Ромакін Володимир Вікторович
акумулятор
зарядка
управління енергією
енергетична ємність
ефект пам’яті
ATmega
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська робота спрямована на дослідження методів зарядки та тестування різних типів акумуляторів. Практичне значення результатів дослідження та розробки полягає у можливості їх використання при тестуванні різних типів акумуляторів загального призначення. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджуються характеристики та особливості експлуатації найбільш розповсюджених типів акумуляторів; розглядаються методи їх зарядки, а також проводиться порівняння характеристик наявних моделей зарядних пристроїв. У другому розділі проводиться розробка апаратної частини програмно-апаратного комплексу, розглядаються характеристики використаних компонентів та проводиться детальний опис принципів функціонування окремих частин схеми. Третій розділ присвячено розробці програмного забезпечення для контролю режиму роботи програмно-апаратного комплексу; приведено опис середовища розробки Atmel Studio, приводяться блок-схеми алгоритму роботи розробленого програмного забезпечення та описуються деталі його реалізації. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведено повну принципову схему пристрою, а в додатку Б – лістинг програмного коду. Бакалаврська робота містить 67 с. (без додатків), 35 рис., 8 табл., 20 джерел посилання та 2 додатки.
Description: Кокойло А. Д. Програмно-апаратний комплекс для зарядки та тестування акумуляторів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / А. Д. Кокойло, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/693
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_БР_Кокойло_406.pdf297.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.