Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/695
Title: Апаратно-програмний модуль керування освітленням на базі технології GSM
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Гракіна, О. М.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Солобуто Лариса Вадимівна
GSM
освітлення
світлодіод
димер
інтерфейс
UART
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота присвячена розробці апаратного та програмного забезпечення для модулю керування освітленням на основі технології GSM. Об’єктом дистанційне регулювання освітлення та методи регулювання у приміщенні на великих підприємствах. Предметом дослідження є освітлення з плавним регулюванням рівня яскравості, що керується дистанційно. Практичне значення дипломної роботи полягає в в розробці комбінованої системи контролю освітлення, що дозволить одночасно керувати кількома різними засобами освітлення на базі технології бездротового зв’язку GSM. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається з наступних частин: вступу, трьох розділ, висновку, списку використаної літератури, додатків. Перший розділ дипломної роботи присвячено дослідженню засобів освітлення та їх особливостей. У другому розділі дипломної роботи розглянуто апаратне забезпечення, що необхідне для побудови апаратно-програмного модулю керування освітленням. У третьому розділі досліджено середовище розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів, обрано найбільш оптимальне середовище. Описано розробку застосунку, що автоматично генерує команду керування та надсилає її на апаратно-програмний модуль. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатках А та Б наведено програмний код, що використовувався в проекті: для плати Arduino та для Android застосунку відповідно. В цілому дипломна робота містить 70 сторінок (без додатків), 64 рисунка, 28 джерел, 2 додатки
Description: Гракіна О. М. Апаратно-програмний модуль керування освітленням на базі технології GSM : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» /О. М. Гракіна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/695
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Гракіна_406.pdf538.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.