Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/696
Title: Програмно-апаратний модуль безконтактного моніторингу рівня рідини.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Дічев, Д. Г.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Ромакін Володимир Вікторович
Arduino UNO
ультразвуковий модуль
Bluetooth
HC-SR04
HC-06
безконтактний моніторинг
рівень рідини
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська робота спрямована на дослідження можливості безконтактного моніторингу рівню рідини. Розглянуто модель пристрою згідно теми на базі Arduino. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для полегшеного безконтактного дистанційного моніторингу рівню рідини. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі наводиться аналітичний огляд літератури та обґрунтовано вибір Arduino UNO і модулів HC-SR04 (ультразвуковий модуль) та HC-06 (Bluetooth модуль); проводиться аналіз переваг і недоліків пристрою. У другому розділі розглядається апаратна частина пристрою, здійснюється збірка пристрою та обираються методи зниження похибки. У третьому розділі наведена програмна частина пристрою: реалізація коду, тестування модулю, зниження похибки. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів. У додатку А наведений готовий код тестової програми. У додатку Б наведений код готової програми для модулю безконтактного моніторингу рівню рідини. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 62 сторінки, 31 рисунок, 4 таблиці, 17 джерел посилання.
Description: Дічев Д. Г. Програмно-апаратний модуль безконтактного моніторингу рівня рідини : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Д. Г. Дічев, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/696
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Дічев_406.pdf426.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.