Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРонжин, В.К.-
dc.date.accessioned2019-12-26T08:56:04Z-
dc.date.available2019-12-26T08:56:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/jspui/handle/123456789/724-
dc.descriptionРонжин В. К. Пенсійне забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетворень: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / В. К. Ронжин, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.en_US
dc.description.abstractМагістерську роботу присвячено характеристиці пенсійного забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетворень та запропоновано напрями його удосконалення. У вступі обґрунтовано актуальність та рівень дослідженості теми; окреслено мету та основні завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; описано наукову новизну; встановлено практичне значення отриманих результатів магістерської роботи; зазначено структуру та обсяг роботи. На початку роботи окреслено теоретичні засади дослідження пенсійного забезпечення в Україні. Безпосередньо описано процес становлення та розвитку пенсійного забезпечення в системі вітчизняного соціального захисту, досліджено понятійно-категорійний апарат інституту пенсійного забезпечення та систематизовано принципи пенсійного забезпечення. Основна частина дослідження присвячена характеристиці функціонування пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано право на пенсійне забезпечення та окреслено його реалізацію. Розглянуто структуру вітчизняної системи пенсійного забезпечення. Визначено особливості порядку призначення пенсійних виплат та розміри їх нарахування у 2019 р. (на прикладі пенсій за віком). Узагальнено європейський досвід функціонування пенсійної системи та визначено можливості його застосування в реаліях сучасної України. Наприкінці роботи сформульовано окремі проблеми пенсійного забезпечення в рамках нової пенсійної реформи та запропоновано шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що для недопущення ще більш негативних наслідків у сфері пенсійного забезпечення потрібно кардинально змінювати підходи до самого реформування вітчизняної пенсійної системи, впроваджуючи відповідні європейські стандарти, використовуючи сучасні інформаційні й управлінські технології, інноваційні фінансово-економічні механізми та допомогу кваліфікованих фахівців з різних галузей тощо.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherЧНУ ім. Петра Могилиen_US
dc.subjectавторефератen_US
dc.subjectмагістерська роботаen_US
dc.subjectпублічне управління та адмініструванняen_US
dc.subjectсоціальне страхуванняen_US
dc.subjectпенсійне забезпеченняen_US
dc.subjectпенсіяen_US
dc.subjectпенсійна системаen_US
dc.subjectпенсійне реформуванняen_US
dc.titleПенсійне забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетвореньen_US
dc.title.alternativeавтореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування"en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ (Ронжин).pdf327.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.