Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/727
Title: Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту багатодітних сімей
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Гайворонська, В. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
багатодітна сім’я
соціальний захист
органи місцевого самоврядування
муніципальні програми
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. - Миколаїв, 2019. Для сучасної України однією із актуальних соціальних проблем є старіння нації, що спричинене низьким рівнем народжуваності. Підтримка та соціальний захист багатодітних сімей – має відбуватися на всіх рівнях державного управління, а також муніципальною владою, оскільки саме ця категорія населення в Україні відноситься до найбільш уразливих груп. Дане дослідження передбачає розкриття основних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту багатодітних сімей. Ключовими проблемами дослідження варто визначити: особливості нормативно-правового забезпечення у сфері соціального захисту багатодітних сімей в Україні та в європейських країн для здійснення порівняння та визначення кращих практик; проблеми в реалізації політики соціального захисту багатодітних сімей органами місцевого самоврядування; перспективи реалізації муніципальних програм м. Миколаєва щодо підтримки багатодітних сімей та показники якості соціальних послуг щодо означеної верстви населення; межі взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади щодо соціального захисту багатодітних сімей. Для вирішення зазначених питань, були використані наступні базові методи: структурно-функціональний, системний, історичний, порівняльний. В результаті дослідження було визначено, що саме співпраця, постійна комунікація між органами місцевого самоврядування та громадянськими організаціями у питаннях створення сприятливих умов для багатодітних сімей щодо подолання їх стану уразливості, може стати одним із стимулів до підвищення народжуваності в Україні. Також, було з’ясовано, що існування широкого спектру нормативно-правових актів не є гарантією соціальної безпеки для багатодітних сімей, мають бути вироблені чіткі механізми на державному та місцевому рівнях щодо підтримки такої категорії населення, а також заохочення населення до підвищення рівня народжуваності в країні. Запропоновано застосовувати в Україні досвід європейських країн щодо встановлення системи пільг для багатодітних сімей, наприклад, в оподаткування, освіті, охороні здоров’я.
Description: Гайворонська В. А. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту багатодітних сімей : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. А. Гайворонська, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/727
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Гайворонська.pdf292.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.