Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/729
Title: Основні фактори формування іміджу державних службовців
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Котляревський, Б. Д.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
імідж
імідж державного службовця
імідж державної служби
компетенції
етика
засоби масової інформації
комунікації
професіоналізм
позитивний імідж
негативний імідж
корупція
бюрократія
професійна діяльність
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У межах дослідження визначено історичні особливості виникнення та становлення поняття «імідж», «імідж державної служби», «імідж державних службовців», обґрунтовано досвід функціонування моделей формування позитивного іміджу державних службовців, а також перспективи вдосконалення іміджу державних службовців. Результати дослідження полягають в розвитку теоретичних та практичних складових іміджу державних службовців та його ролі в процесах формування ефективного державного та муніципального управління, їх іміджу та ролі у формування публічної політики. Доведено особливості складових іміджу державних службовців у вітчизняній практиці. Обґрунтовано необхідність підвищувати імідж державних службовців в сучасному українському суспільстві. Встановлено, що образ державного службовця, який формують засоби масової інформації в свідомості народу, суперечить з його дійсними характеристиками і здатністю ефективно вирішувати поставлені перед ним завдання. Наголошено, що на сьогодні, оцінка діяльності державних службовців серед мас дуже мала і знижується осмислення політичних процесів та призводить до зниження іміджу державної служби. Розглянуто й проаналізовано теоретичні аспекти таких факторів, як вплив впливу ЗМІ на імідж державних службовців, вплив організаційної культури на імідж державних службовців, залежність іміджу державних службовців від дотримання етичних норм, і, нарешті, професійно-комунікативна компетентність як фактор формування іміджу державних службовців. Виявлено, що для державної служби імідж її службовців має статусне значення. Імідж є показником ступеня довіри суспільства до чиновників та можновладців, фактором встановлення відповідності між діями державних органів та вимог з боку певних соціальних груп та населення в цілому. Охарактеризовано, що імідж визначає ставлення громадян до державних структур, а формування позитивного іміджу державних службовців є одним із головних критеріїв для поліпшення функціонування та розвитку соціальних інститутів в державі.
Description: Котляревський Б. Д. Основні фактори формування іміджу державних службовців : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Б.Д. Котляревський, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/729
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат МР Котляревський.pdf349.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.