Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/731
Title: Реалізація реформи деінституціалізації в Миколаївській області в контексті децентралізації влади
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Бєлоскурська, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
деінституціалізація
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
захист прав дітей
соціальні послуги
територіальні громади
децентралізація
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В магістерській роботі охарактеризовано сутність вітчизняної системи інституційного догляду та виховання дітей та здійсненню ґрунтовного огляду перспектив проведення реформи деінституціалізації. Вивчено еволюцію становлення системи опіки починаючи з ранніх етапів розвитку Київської держави до кінця ХХ століття; із уточнення базових понять дослідження; визначення категорій дітей та типів закладів; розгляду становлення державного управління вітчизняної системи інституційного догляду. Узагальнено європейський досвід організації соціального захисту дитинства і реалізації реформування інституційних закладів. Визначено організаційно-правові засади захисту дітей, які виховуються в інтернатних закладах. Встановлено, що упродовж останніх років Україною досягнуто певного прогресу у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми, зокрема, Міністерство соціальної політики України визначено головним органом у системі ЦОВВ з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, з питань попередження насильства в сім’ї тощо. Також запроваджено правовий інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини. Досліджено нормативно-правове регулювання інституційного догляду та виховання дітей. Визначено поняття деінституціалізації. Окреслено повноваження органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад для забезпечення добробуту мешканців територіальних громад та забезпечення їх законних прав. Проаналізовано стан впровадження реформи деінституціалізації в Миколаївській області; визначено проблеми, які перешкоджають успішній реалізації цієї реформи та сформульовано шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що комплексна реалізація запропонованих заходів, із забезпеченням їх належної фінансової підтримки, сприятиме вирішенню проблеми розвитку послуг для сімей з дітьми на рівні територіальної громади та, в цілому, покращить вітчизняну систему соціального захисту дітей, незахищених категорій та їх сімей.
Description: Бєлоскурська В. В. Реалізація реформи деінституціалізації в Миколаївській області в контексті децентралізації влади : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Бєлоскурська, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/731
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бєлоскурська_автореферат.pdf304.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.