Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/732
Title: Державне регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Буймер, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державний контроль
використання та охорона земель
земельні відносини
земельне законодавство
адміністративне правопорушення
адміністративна відповідальність
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В магістерській роботі проаналізовано особливості, проблеми і перспективи державного регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства. Доведено, що наукове дослідження проблематики державного регулювання в сфері контролю за використанням та охороною земель є надзвичайно актуальним та має значне теоретичне та практичне значення для регулювання земельних відносин, сприяє дотриманню суворого режиму законності в цій галузі, а також виступає одним із дієвих способів її забезпечення. Проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу дослідження, яка свідчить про те, що відповідно до норм чинного законодавства відповідальність за порушення в сфері земельного законодавства міститься у площині земельного, адміністративного та кримінального права. З’ясовано, що нормативно-правова база, що регламентує порядок здійснення контролю за використанням та охороною земель, є недосконалою та має законодавчі прогалини, що знижує ефективність державного контролю та надає можливість правопорушникам уникати відповідальності. Визначено, що під адміністративною відповідальністю за правопорушення у сфері земельного законодавства слід розуміти інструменти державного примусу, що використовуються у якості санкцій за вчинення порушень у галузі земельних відносин, встановлених земельним та адміністративним законодавством. Вона є оперативним засобом впливу на порушників і застосовується в адміністративному, іноді – у судовому порядку. Обґрунтовано, що протягом усього періоду становлення та реформування земельних відносин механізм здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства варіювався між наданням владних повноважень спеціально уповноваженим державним органам та органам місцевого самоврядування. Втім, результати подібних варіацій та деякими періодами синтезу постійно піддавалися критиці та зумовлювали пошуки шляхів оптимізації сфери державного контролю за використанням та охороною земель. Зроблено висновок, що визначальними чинниками підвищення дієвості та ефективності земельного контролю є вирішення проблемних питань його організації, чітка правова регламентація, підвищення ефективності діяльності органів влади у сфері контролю за використанням та охороною земель, налагодження взаємодії між уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами в ході здійснення запобіжної діяльності, виявлення та реакції на правопорушення.
Description: Буймер В. В. Державне регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Буймер, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/732
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Буймер_автореферат.pdf312.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.