Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/735
Title: Мотивація державних службовців як умова підвищення ефективності муніципального управління
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Лотоцька, С. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
мотив
мотивація
мотивація державних службовців
державне управління
публічне управління
муніципальне управління
муніципальні службовці
матеріальна мотивація
нематеріальна мотивація
імідж
система мотивації
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У межах дослідження визначено історичні особливості виникнення та становлення поняття «благоустрій», «благоустрій населених пунктів», «управління благоустроєм», обґрунтовано світовий досвід функціонування моделей управління благоустроєм населених пунктів, а також перспективи вдосконалення вітчизняної системи управління сферою благоустрою міст. Результати дослідження полягають в розвитку теоретичних та практичних складових теорії мотивації державних службовців та її ролі в процесах формування ефективного державного та муніципального управління, їх іміджу та ролі у формування публічної політики. Доведено особливості складових мотивації у вітчизняній практиці. Обґрунтовано необхідність підвищувати ефективність створення, розвитку та функціонування системи мотивації державних службовців в сучасному українському суспільстві. Встановлено, що реалізація комплексного підходу до розробки ефективних інструментів і механізмів мотивації муніципальних службовців дозволить оптимізувати систему муніципальної служби, буде сприяти підвищенню якості праці і розвитку прагнення до професійного розвитку. Виявлено закономірності, що розширюють і поглиблюють сферу наукового пізнання в галузі муніципального управління, розширюючи прикладне значення оптимізації системи муніципальної служби та муніципального управління за допомогою підвищення ефективності мотивації муніципальних службовців. Охарактеризовано основні напрямки підвищення престижу муніципальної служби за допомогою агітації позитивних сторін муніципального управління та муніципальної служби в цілому, проведення різних професійних конкурсів, присвоєння корпоративних нагород на рівні окремих муніципальних структур, залучення представників громадськості до розроблення та присвоєння таких нагород, надання гласності подібним заходам. Наголошено на необхідності розробки та реалізації муніципальних проектів і програм, спрямованих на підтримку соціального статусу муніципального службовця, інформаційного забезпечення та розвитку муніципального управління, підвищення відкритості муніципальних органів влади, протидію корупції, розроблення адміністративних регламентів і критеріїв якості надання муніципальних послуг, показників оцінки ефективності роботи муніципальних службовців.
Description: Лотоцька С. В. Мотивація державних службовців яв умова підвищення ефективності муніципального управління : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / С. В. Лотоцька , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/735
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат МР Лотоцька.pdf347.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.