Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/736
Title: Сільська територіальна громада як складова системи місцевого самоврядування в умовах децентралізації
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Піщанська, С. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
влада
територіальна громада
місцеве самоврядування
регіональна політика
муніципалітет
реформа
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В магістерської роботі вивчено особливості становлення та розвитку сільських територіальних громад в умовах децентралізації в Україні. З’ясовано, що вирішення проблеми розподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до сутності правової, демократичної держави та громадського суспільства дозволить досягти балансу інтересів у системі відносин держава – регіон – територіальна громада. Зроблено висновок, що наша держава має можливість виробити власний національно орієнтований курс побудови дієвого та спроможного місцевого самоврядування, підтриманого державою та громадським суспільством, що розвивається. Доведено, що стратегічне планування в сучасних умовах є невід’ємним елементом муніципального менеджменту, про доцільність затвердження якого в Україні свідчить вдала практика використання даного інструменту в розвинених країнах. Результати проведення дослідження засвідчили, що на шляху розвитку сільських територіальних громад в умовах децентралізації виникає чимало проблем (значна кількість мешканців залишаються досить байдужими у процесах вирішення проблем та розвитку громади, туристична галузь наразі потерпає від великої кількості проблем, засміченість довкілля, недосконала робота правоохоронних органів, безробіття), які впливають на рівень задоволення населення певної території. Незважаючи на те, що система місцевого самоврядування в Україні вже набула певних сталих форм, це не означає недоцільності її подальшого розвитку. Зараз відбувається постійний пошук можливостей підвищити ефективність цієї системи. Надано рекомендації щодо подальшого розвитку сільських територіальних громад в умовах децентралізації. Визначено базовий набір інструментів сприяння економічному розвитку, застосування яких належить до компетенції громад і має дозволити на практиці реалізувати можливості, які надає децентралізація та узагальнені пропозиції щодо ефективного стратегування.
Description: Піщанська С. В. Сільська територіальна громада як складова системи місцевого самоврядування в умовах децентралізації : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / С. В. Піщанська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/736
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Піщанська.pdf355.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.