Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/744
Title: Етика державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Котович, Г. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
правосвідомість
правова культура
етика
державний службовець
мораль
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В магістерської роботі охарактеризована сутність правосвідомості, правової культури та етичної культури державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. З’ясовано, що правосвідомість можна визначити як сукупність ціннісно-орієнтаційних думок та переконань, що визначають ставлення людей (соціальних груп, окремого громадянина, суспільства в цілому) до права та законодавства, а також його втілення в життя, правових звичаїв та традицій, які регулюють людську поведінку в конкретно визначених юридичних ситуаціях. Обґрунтовано, що правова культура особи – складне психологічне явище, яке відображає важливі сторони життя суспільства, держави. Правова культура є найважливішим фактором розвитку людини як громадянина, будучи засобом створення та функціонування правового суспільства. Визначено, що етика визначає службову культуру публічного службовця та дозволяє оцінити рівень виконання посадових обов’язків і дотримання вимог служби. Вона дає можливість забезпечити належний правовий рівень поведінки учасників публічного управління, належний порядок використання матеріальних засобів управління, раціональність у здійсненні службового процесу. Крім цього, дотримання професійної етики не може обмежуватися лише службовими відносинами публічного службовця, а має існувати і поза ними. Проаналізовано стан нормативно-правової бази етики державних службовців в Україні. Досліджено механізми функціонування та формування етики державних службовців в США та в країнах Західної Європи. На прикладі зарубіжних країн показано, що мета етики державних службовців - забезпечити професійну діяльність службовців в інтересах громадян і суспільства, а також запобігти можливим зловживанням владою і порушенням закону. Зарубіжна практика принципово наголошує на понятті "служіння народу", що сприяє виконанню посадових обов’язків в інтересах народу, а не в інтересах держави, окремих осіб чи груп. Визначено шляхи удосконалення етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Досліджено які саме ціннісні орієнтації притаманні державним службовцям та впливають на стан етичної культури посадовців. Встановлено, що стан етики державних службовців знаходиться на "розколотому" рівні. Запропоновано створити орган, який би регулював сферу етики посадовців.
Description: Котович Г. В. Етика державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Г. В. Котович , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/744
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Котович_автореферат.pdf361.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.