Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/746
Title: Соціальна допомога сім’ям з дітьми як складова державної соціальної політики
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Юхименко, Т. М.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
соціальна допомога
сім’я
сім’ї з дітьми
малозабезпечена сім’я
управління соціального захисту населення
державна соціальна політика
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В магістерської роботі охарактеризована сутність соціальної допомоги сім’ям з дітьми як складової державної соціальної політики. Розкрита сутність соціальної допомоги – це система заходів для покращення матеріального стану певних соціальних прошарків населення шляхом реалізації відповідних соціальних програм та забезпечення діяльності мережі відповідних соціальних закладів. Соціальна допомога надається у грошовій або натуральній формах (безплатні товари та послуги), фінансується з державного та місцевих бюджетів, добровільних пожертвувань та надається малозабезпеченим верствам населення як на підставі перевірки їхніх доходів і засобів існування, так і без таких перевірок. Питання надання державної підтримки сім’ям з дітьми регулюються Законами України: «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Виділено п’ять видів допомог сім’ям з дітьми: допомога по вагітності та пологам, допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога на дитину, яка знаходиться під опікою і піклуванням, допомога на дитину одинокій матері, одинокому усиновителю (вдові, вдівцю), матері, батьку дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу. Визначено, що державна сімейна політика – це відносно відособлена частина соціальної політики, що впливає на функціонування сім’ї (як одного із суспільних інститутів) та індивіда (як носія сімейних ролей, що він виконує поряд з іншими соціальними ролями). Така політика направлена на самореалізацію та самостійне вирішення проблем, з якими зіштовхується сім’я. Сімейна політика можлива лише як діяльність зі створення та реалізації програм нового типу, за взаємовигідним для всіх використанням ресурсів та можливостей, якими володіє кожен з учасників, для досягнення погоджених цілей, інтересів і потреб.
Description: Юхименко Т. М. Соціальна допомога сім’ям з дітьми як складова державної соціальної політики : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Т. М. Юхименко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/746
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Юхименко.pdf377.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.