Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/757
Title: Комунікативна політика та зв’язки з громадськістю в публічному управлінні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Богдашкіна, Я. Є.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
комунікації
комунікативна політика
публічне управління
зв’язки з громадськістю
стратегічні комунікації
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В магістерській роботі з’ясовано стан наукової розробки досліджуваної проблеми та визначено джерельну базу дослідження; розкрито основні поняття та категорії дослідження; проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу дослідження; проаналізовано особливості зарубіжного досвіду щодо комунікативної політики в публічному управлінні в країнах ЄС та США; розкрито особливості та проблеми реалізації комунікативної політики та налагодження зв’язків з громадськістю органами публічної влади; обґрунтовано перспективи вдосконалення комунікативної політики та зв’язків з громадськістю в публічному управлінні; розкрито особливості реалізації комунікативної політики Миколаївською обласною державною адміністрацією. Стратегічним завданням держави є активізація громадської участі, інституалізація суспільних комунікацій, розробка та впровадження державної комунікативної політики в Україні, що потребує зміни філософської парадигми, покладеної в основу державного управління нинішньою інформаційною сферою. Наразі в державному управлінні в Україні існує велика проблема інформаційного забезпечення та просування політики держави. У сучасних умовах для суб'єктів державного управління стратегічної важливості набуває доведення інформаційного обміну з громадськістю до рівня, коли зворотний зв'язок має змістове значення. Такий зв'язок прискорює процеси інформаційного обміну між органами державної влади та громадськістю, сприяє згуртованості людей в єдину «інформаційну спільність», що визначає високий рівень транспарентності функціонування системи державного управління. Існує нагальна потреба у розробці основних засад державної комунікативної політики, впровадження стандартів інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю. Це характеризує нову систему ефективності комунікації в державному управлінні, яка сприяє становленню нової моделі публічної політики.
Description: Богдашкіна Я. Є. Комунікативна політика та зв’язки з громадськістю в публічному управлінні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Я. Є. Богдашкіна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/757
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореф Богдашкина.pdf330.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.