Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/774
Title: Механізм взаємодії органів публічного управління та ЗМІ
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Ловчієва, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
публічне управління
засоби масової інформації
інформаційне суспільство
прес-служба
медіа-простір
паблік рілейшнз
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено встановленню особливостей механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ у процесі забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, а також у розробці пропозицій щодо оптимізації зазначеного механізму в України на сучасному етапі державного будівництва. У роботі проаналізовано особливості інформаційного суспільства як об’єкта дослідження в публічному управлінні; проведено дослідження та встановлено основні риси моделі взаємодії органів публічного управління та ЗМІ в Україні; встановлено основні проблеми організаційно-правового забезпечення механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ в Україні; визначено перспективи впровадження закордонного досвіду побудови взаємин між владою та ЗМІ; розроблено загальні рекомендації з оптимізація механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ. Зроблено висновок, що Влада через відповідні структури має налагоджувати двосторонні зв’язки та постійний безперешкодний обмін інформацією. Таке усвідомлення повинне сприяти підвищенню іміджу органів публічного управління та поступовому підвищенню рівня довіри до органів публічного управління зокрема та держави загалом. Розробка діалогової моделі взаємодії органів публічного управління та ЗМІ значним чином залежить від впровадження ефективних механізмів публічно-приватного партнерства та передбачає активну участь держави і комерційних структур, які мають чималий досвід у наданні різного виду комунікаційних послуг.
Description: Ловчієва В. В. Механізм взаємодії органів публічного управління та ЗМІ : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Ловчієва, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/774
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Ловчієва.pdf315.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.