Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
Title: Молодіжна політика в Україні та її реалізація на муніципальному рівні (на прикладі м. Миколаєва)
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Мамчур, Р. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
молодь
молодіжна політика
молодіжний працівник
місцеве самоврядування
муніципальна влада
інститут громадянського суспільства
орган студентського самоврядування
цільова програма
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В магістерській роботі охарактеризована сутність молодіжної політики в Україні та її реалізація на муніципальному рівні. Розкрита сутність муніципальної молодіжної політики в м. Миколаєві. З’ясовано, що з обранням Україною європейського вектору розвитку збільшилася і кількість структур громадянського суспільства, зокрема, і громадських молодіжних організацій формального та неформального характеру Обґрунтовано необхідність вирішення проблем реформування молодіжної політики, яка надасть можливість молодіжним активістам, представникам молодіжних громадських організацій активно брати участь у суспільно-політичних процесах країни, представляти свої інтереси й відстоювати свої права, співпрацювати з міжнародними організаціями задля переймання позитивного досвіду та, відповідно, імплементація його на українську практику. З’ясовано, що важливу роль необхідно відводити фінансовому та кадровому забезпеченню, розвиту молодіжної інфраструктури із залученням молоді до участі у розробленні й ухваленні рішень та контролю за їх виконанням. Доведено, що дослідження питання про можливі напрями модернізації молодіжної політики в Україні та її наближення до європейських стандартів є актуальним та затребуваним відповідно до сучасних реалій. Наведено шляхи модернізації молодіжної політики на муніципальному рівні (на прикладі м. Миколаєва). Запропоновано розглядати молодь як основний суб’єкт молодіжної роботи задля підвищення ефективності розвитку молодіжної політики.
Description: Мамчур Р. С. Молодіжна політика в Україні та її реалізація на муніципальному рівні (на прикладі м. Миколаєва) : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Р. С. Мамчур , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/775
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Мамчур.pdf322.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.