Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/783
Title: Механізми формування та розвитку публічного аудиту в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Чигура, А. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
публічний аудит
механізми публічного аудиту
інститут публічного управління
державний фінансовий контроль
публічне управління
публічний сектор
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В магістерській роботі проаналізовано понятійно-категоріальний апарат з проблеми формування та розвитку публічного аудиту. Зокрема, узагальнення наукових підходів щодо визначення сутності публічного аудиту, що представлені в науковому дискурсі, виявило використання абсолютно різних вихідних принципів до формулювання сутності та особливостей публічного аудиту в країнах ЄС та в Україні. Уточнено передумови формування та розвитку публічного аудиту в контексті еволюції базових моделей державного фінансового контролю у світовій практиці, що дозволило узагальнити та систематизувати етапи його становлення та розвитку з урахуванням історико-економічних закономірностей суспільного розвитку. Розкрито сутність механізмів формування та розвитку публічного аудиту, що становить сукупність правових норм, стандартів, принципів, методів, інструментів та важелів впливу, за допомогою яких створюються умови для реалізації функцій аудиту публічного сектору та оптимальної організації всіх елементів інституту публічного аудиту та їх подальшого ефективного функціонування відповідно до завдань стратегічного управління, поставлених перед суспільством і державою. Встановлено, що в основу функціонування комплексного механізму публічного аудиту закладено сукупність правових норм, стандартів, принципів, методів, інструментів та важелів впливу, за допомогою яких створюються умови для його реалізації. Доведено об’єктивну необхідність модернізації механізмів державного фінансового контролю в Україні в контексті публічного управління. Обґрунтовано концепцію побудови інституту публічного аудиту в Україні. Сформовано стратегію реалізації механізмів формування та розвитку публічного аудиту в Україні, які передбачають суттєве оновлення нормативно-правової бази, організаційної структури, функцій та методів роботи публічних інституцій, уповноважених на здійснення публічного аудиторського сектору за такими напрямами: впровадження принципів публічного адміністрування в практику діяльності органів публічної влади в Україні та поступова імплементація моделі належного урядування; формування відповідної нормативно-правової бази функціонування й розвитку інституту публічного аудиту, формування відповідної системи органів аудиту публічного сектору, яка має бути побудована у відповідності до міжнародних стандартів.
Description: Чигура А. С. Механізми формування та розвитку публічного аудиту в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. С. Чигура , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/783
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ ЧИГУРА.pdf370.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.