Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/784
Title: Реформування системи пенсійного забезпечення Украïни: можливості та перспективи
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Андрієнко, А. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
пенсія
пенсійна система
пенсійна реформа
пенсійний вік
солідарна система
накопичувальна система
недержавне пенсійне забезпечення
пенсійний фонд
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В магістерської роботі дається загальна характеристика сучасного стану пенсійної системи України та окреслюються основні напрямки її реформування, зокрема, вдосконалення солідарної системи і недержавного пенсійного забезпечення, а також запровадження накопичувальної пенсійної системи. Розкрита сутність системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка є багатофункціональним організмом‚ який працює під керівництвом Пенсійного фонду Украïни – інституціï‚ що є складовою частиною бюджетно-фінансовоï системи держави З’ясовано, що забезпечення впровадження та реалізація реформування системи пенсійного забезпечення Украïни‚ враховуючи фактори зростання демографічноï кризи та неспроможність солідарноï системи забезпечити достатній рівень соціальних виплат є одним з найактуальніших пріоритетів соціальноï політики держави. Обґрунтовано, необхідність врахування та використання досвіду інших краïн, який засвідчує‚ що забезпечення високого рівня економічноï та соціальноï безпеки є вкрай важливим і нагальним питанням‚ оскільки від нього залежить не тільки добробут громадян‚ а також можливість й спроможність захисту територіальноï цілісності та суверенітету нашоï краïни‚ що є однією з пріоритетних функцій держави. Запропоновано визначення поняття «пенсійне забезпечення», як сукупність створених правових, економічних та організаційних інститутів і норм, метою яких є надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії. Зроблено висновок, що пенсійна система в сучасній Україні не є такою досконалою як хотілось би, але є досить багато шляхів вдосконалення, які можна без усяких перешкод впровадити найближчими роками, і гарним для цього прикладом можуть стати зарубіжні країни, які вже проходили це.
Description: Андрієнко А.О. Реформування системи пенсійного забезпечення Украïни: можливості та перспективи : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. О. Андрієнко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 8 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/784
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрієнко А. Автореферат.pdf356.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.