Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/793
Title: Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Сліпчук, А. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державне управління
інформаційна безпека
система інформаційної безпеки
система забезпечення інформаційної безпеки
державне управління забезпеченням інформаційної безпеки
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В даній магістерській роботі розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження державної політики інформаційної безпеки України. Проаналізовано сучасні концепції та підходи до розуміння процесу становлення організаційно-правових механізмів формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки України, роль та місце державної політики інформаційної безпеки у системі національної безпеки, а також можливе використання наукових здобутків у вигляді як загальних теорій національної безпеки, так і конкретних її елементів, кожен з яких пояснює окрему проблему і пропонує способи її вирішення. Досліджено організаційно-правові механізми розробки державної політики забезпечення інформаційної безпеки, розробку керівних документів державної політики інформаційної безпеки як один з механізмів її формування, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно механізмів державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці. Обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України в сучасних умовах.
Description: Сліпчук А. С. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. С. Сліпчук , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/793
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Сліпчук А..pdf251.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.