Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/811
Title: Державне регулювання процесів детінізації економіки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Богославець, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
тіньова економіка
державне регулювання
детінізація економіки
податки
стратегічне планування
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено науково-практичному обґрунтуванню шляхів оптимізації державного регулювання процесами детінізації економіки в Україні. У роботі встановлено сутність та наслідки існування тіньової економіки як соціально-економічного явища та досліджено особливості процесу тінізації економіки в сучасних умовах; проведено аналіз організації державного регулювання процесів детінізації економіки в Україні та визначено перспективні напрямки впровадження міжнародної практики державного регулювання детінізації економіки в Україні; обґрунтовано необхідність запровадження стратегічного підходу до державного регулювання у сфері детінізації економіки, а також визначаються напрямки підвищення ефективності державного регулювання у сфері детінізації економіки. На основі структурно-функціонального аналізу організаційного забезпечення ДРПДЕ класифіковано органи державної влади у сфері ДРПДЕ на дві групи (на основі відмінностей у важелях та механізмах реалізації регулюючого впливу) – виконавчо-розпорядчі та консультативно-дорадчі та визначено їх функції у контексті регулювання ДЕ. Досліджено зарубіжний досвід ДРПДЕ, на основі чого встановлено, що в Україні є значні невикористані можливості для його імплементації. Обґрунтовано необхідність запровадження стратегічного підходу до ДРПДЕ України шляхом методології стратегічного планування. Доведено, що стратегічне планування як складова механізму ДРПДЕ полягає у розробці стратегічних рішень орієнтуючого, організуючого та об’єднувального характеру, які спрямовані на досягнення визначеної стратегічної мети. Аргументовано, що зниження рівня ТЕ України потребує концептуалізації напрямів оптимізації організаційно-правового забезпечення ДРПДЕ, серед яких: визначення принципів ДРПДЕ; розробка Програми детінізації національної економіки; оцінювання ефективності ДРПДЕ.
Description: Богославець В.В. Державне регулювання процесів детінізації економіки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Богославець, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/811
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богославець Валерій Автореферат.pdf354.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.