Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/812
Title: Функціонування механізмів стратегічного управління в умовах реформування системи публічного управління
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Богославець, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
стратегічне управління
стратегічне планування
стратегія розвитку
органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів стратегічного управління в умовах реформування системи публічного управління в Україні. У роботі Розкрито теоретичні засади СУ, які передбачають застосування конкретних методів, важелів, та інструментів з відповідними нормативно-правовим, організаційним, інформаційним та фінансовим забезпеченням та з’ясовано сутність СУ у зарубіжній та вітчизняній науці, конкретизувавши основні структурні елементи, вказавши на принципову методологічну відмінність СУ від ДУ. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо впровадження стратегічного управління в державному управлінні та виявлено, що найбільшого розповсюдження набули узагальнені практики запровадження стратегічного управління у Великобританії та США, що являється фундаторами сучасного стратегічного управління. Визначено проблеми, що потребують якісних змін системи державного стратегічного управління в Україні, серед яких: відсутність інституціоналізації довгострокового стратегічного планування розвитку країни; не визначений системоутворюючий документ середньострокового стратегічного планування розвитку країни; законодавством не визначається співвідношення і механізм координації президентських та урядових стратегічних документів. Досліджено поняття прогнозування як основа державного стратегічного управління та визначено його як процес вироблення нового на основі знань про попередню практику. Визначено особливості виконання функції прогнозу на різних рівнях державного управління. Визначено, що запровадження концепції модернізації державного стратегічного управління в Україні повинно відбуватися на основі ресурсного забезпечення стратегічних цілей шляхом з’ясування видів робіт, часових рамок, шляхів досягнення мети. Встановлено, що СУМР буде ефективним тільки при наявності постійно діючого робочого органу зі СУМР. Запропоновано удосконалення організації СУМР через створення агенцій місцевого розвитку та спеціалізованих підрозділів при органах державної влади, які будуть займатися питаннями стратегічного розвитку територій. Визначено, що в умовах здійснення децентралізації державної влади велике значення буде набувати розробка стратегічних планів об’єднаних територіальних громад. Це буде вимагати створення координаційних органів; укладання угод щодо співробітництва, спільної діяльності тощо.
Description: Богославець В. В. Функціонування механізмів стратегічного управління в умовах реформування системи публічного управління : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Богославець , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/812
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богославець Володимир Автореферат.pdf312.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.