Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/817
Title: Розвиток кадрового потенціалу органів публічної служби ( на прикладі митної служби України)
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Коваленко, І. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
кадровий потенціал
органи публічної служби
кадровий потенціал державної служби
політика розвитку
ефективність управління
досвід
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв 2019. Магістерську роботу присвячено розгляду розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби, на прикладі митної служби України. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету й основні завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; описана джерельна база дослідження; встановлено теоретичну та практичну цінність роботи; зазначено структуру й обсяги роботи. Робота розпочинається із уточнення джерельної бази дослідження та методів дослідження . Робота ґрунтується на аналізі законодавства України та зарубіжних країн, науково-методичної літератури, методичних посібників, наукових статей, періодичних видань та напрацювань сучасних та попередніх дослідників та вчених в галузі митного права України. Визначено теоретичні засади розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби на прикладі митної служби України. Розглянуто механізми розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби( на прикладі митної служби України). Та виявлено проблеми розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби та шляхи їх вирішення Зроблено висновок про необхідність технології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадрового забезпечення, кількісними та якісними характеристиками складу персоналу, що забезпечує досягнення цілей митних органів і її ефективне функціонування. Для того щоб митні органи успішно справлялися з тими завданнями, які перед ними стоять, потрібні люди з певними здібностями, професією, професійним досвідом.
Description: Коваленко І. О Розвиток кадрового потенціалу органів публічної служби ( на прикладі митної служби України) : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / І. О. Коваленко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/817
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат (Коваленко).pdf394.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.