Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/82
Titel: Розвиток аутсорсингу сфери послуг в Україні
Sonstige Titel: автореф. магістр. дис. на здобуття ступеня магістра
Autoren: Гунько, К.В.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
Семенчук Ірина Миколаївна
аутсорсинг
сфера послуг
аутсорсинговий проект
якість
оцінка
аутсорсингова послуга
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська робота присвячена теоретико-методичним основам та практичним питанням розвитку аутсорсингу сфери послуг в Україні. Удосконалено трактування поняття «аутсорсинг» та узагальнено його організаційну структуру. Проаналізовано стан та передумови розвитку аутсорсингу сфери послуг в Україні. Запропоновано спосіб удосконалення організації управління аутсорсинговим проектом за допомогою створення спеціального підрозділу. Сформовано метод оцінки якості аутсорсингових послуг. Розроблено рекомендації щодо формування системи захисту комерційної таємниці в процесі надання аутсорсингових послуг
Beschreibung: Гунько К.В. Розвиток аутсорсингу сфери послуг в Україні: автореф. дип. роб. на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»" /К. В. Гунько, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 18 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/82
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Гунько.pdf661.25 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.