Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/841
Title: Лідерство на державній службі України: сучасні проблеми і тенденції
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Райчо, О. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
лідер
лідерство
державна служба
організаційна культура
публічно-владна установа
програма розвитку лідерства
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено окресленню сучасних проблем і тенденцій розвитку лідерства на державній службі України. У вступі обґрунтовано актуальність та рівень дослідженості теми; окреслено мету та основні завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; описано наукову новизну; встановлено практичне значення отриманих результатів магістерської роботи; зазначено структуру та обсяг роботи. На початку роботи розглянуто теоретико-правові засади дослідження лідерства на державній службі. Безпосередньо розкрито сутність понять «лідер» та «лідерство»; розглянуто концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі; досліджено нормативно-правове забезпечення лідерства на державній службі. Основна частина дослідження присвячена аналізу особливостей існування лідерства на державній службі в Україні на сучасному етапі. Визначено фактори актуалізації лідерства на державній службі та охарактеризовано форми лідерства державних службовців як основи ефективного здійснення професійної діяльності. З’ясовано вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в публічно-владній установі. Описано взаємозв’язок між лідерством та розвитком організаційної культури в публічному управлінні. Наприкінці роботи визначено проблеми лідерства в системі вітчизняного державного управління та сформульовано напрями його розвитку в умовах існуючих публічно-управлінських перетворень. Зроблено висновок, що впровадження запропонованих способів вирішення існуючих в Україні проблем на державній службі стосовно лідерства сприятимуть комплексній самореалізації державних службовців на робочому місці, їх професійному зростанню та кар’єрному просуванні, підвищенню рівня їх суспільно-державної свідомості, бажанню працювати на державу й українське суспільство, а також якісно, професійно й оперативно виконувати власні службові обов’язки та відповідально ставитися до своєї роботи, а головне – активізації лідерства на державній службі.
Description: Райчо О. С. Лідерство на державній службі України: сучасні проблеми і тенденції : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / О. С. Райчо , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/841
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ_(Райчо).pdf303.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.