Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/859
Title: Державне регулювання розвитком сільських територій
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Authors: Богомаз, А. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра управління земельними ресурсами
Смирнова Світлана Михайлівна
сільськогосподарське землекористування
сільські території
державне управління процесом розвитку сільськогосподарського землекористування
концепція «LEADER»
земельні ресурси
геодезія
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 193 – Геодезія і землеустрій. – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2020. В роботі проаналізовано тенденції та методичні засади системи державного управління сільськогосподарських земель, законодавче забезпечення державного управління сільськогосподарських земель, висвітлено досвід країн світу щодо управління процесом розвитку сільськогосподарського землекористування. Зроблено аналіз та оцінку існуючих тенденцій у сфері управління розвитком сільських територій, а саме: проаналізовано особливості сучасного стану управління сільськими територіями, зосереджено увагу на тенденціях розвитку державного управління сільськими територіями, висвітлено концепцію державного управління сільськогосподарським землекористуванням. Обгрунтовано роль і місце державного регулювання земельних відносин, яке впливає на формування організаційно-економічного інструменту управління ризиками та безпекою розвитку сільськогосподарського землекористування. Акцентовано увагу на розвиток менеджменту у системі управління землекористуванням. Запропоновано модель розвитку сільських територій в контексті «LEADER», яка потребує зміни орієнтації держави у напряму підвищення інвестиційної привабливості сільських територій, запровадження структурної перебудови господарської інфраструктури села на збалансований багатофункціональний розвиток.
Description: Богомаз А. О. Державне регулювання розвитком сільських територій : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / А. О. Богомаз , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/859
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Богомаз_на сайт.pdf582.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.