Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/85
Title: Аналітична оцінка результативності виробничо-збутової діяльності ПАТ «Баштанський сир завод»
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Хижняк, В. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
антикризова політика
антикризове управління
розподіл праці
розвиток товарного виробництва
економічна криза
молокопереробна галузь
математичне моделювання
ритмічність виробництва
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Узагальнено визначення антикризового управління як об’єктивно діючого закону економії робочого часу, необхідного для його нагромадження та використання суспільством. Обґрунтовано доцільність діяльності антикризового управління підприємства; сформовані основні принципи діяльності антикризового управління; узагальнено методи використання антикризової політики. Встановлено що антикризова політика є сезонна, так як виробництво молочної сировини та її надходження на переробку є сезонним в Україні в цілому. Запропоновано антикризову виробничу програму ПАТ «Баштанський сир завод на підставі оптимізаційної моделі математичного програмування
Description: Хижняк В.С. Формування системи антикризового управління підприємством: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В. С. Хижняк, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/85
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хижняк.pdf321.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.