Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/860
Title: Еколого-економічний механізм розвитку ефективного сільськогосподарського землекористування
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Authors: Бондаревський, Р. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
земельні ресурси
геодезія
сільськогосподарське землекористування
землеустрій
кафедра управління земельними ресурсами
Лазарєва Олена Володимирівна
раціональна організація території
конкурентоспроможні сільськогосподарські землекористування
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 193 – Геодезія і землеустрій. – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2020. В роботі досліджено наукові основи використання земель сільськогосподарського призначення, обґрунтована роль і місце землеустрою в системі земельних відносин та раціональної організації території сільськогосподарських землекористувань, досліджена методологія соціально-орієнтованого освоєння ринку земель. Висвітлено суспільно-політичні та економічні передумови трансформації земельних відносин, проаналізовано сучасний стан економічного розвитку та проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування, розкрито екологічні аспекти сільськогосподарського землекористування. Обґрунтовано інноваційну природу сучасних чинників конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, розкрита роль та особливості впливу землеустрою на сучасну економіку сільськогосподарського землекористування, обґрунтована модель еколого-економічної культури сільськогосподарського землекористування.
Description: Бондаревський Р. О. Еколого-економічний механізм розвитку ефективного сільськогосподарського землекористування : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / Р. О. Бондаревський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/860
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бондаревський.pdf307.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.