Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/867
Title: Управління землями сільськогосподарського призначення
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Authors: Клименко, О. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра управління земельними ресурсами
Горлачук Валерій Васильович
земельні ресурси
геодезія
землі сільськогосподарського призначення
землеустрій
ринок земель
право власності на землі
раціональне використання землі
природна родючість грунту
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 193 – Геодезія і землеустрій. – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2020. В роботі викладено засади інституціональної теорії розвитку сільськогосподарського землекористування, досліджено концептуальну модель інституціонального ресурсу, закладено траєкторію розвитку сучасного інституту землеустрою. Здійснено аналіз інституціональної теорії розвитку ринку земель, досліджено економіку розвитку як передумову інституційних перетворень, проведено економічний аналіз прав власності на землю. Обґрунтовано необхідність вдосконалення правової норми інституту власності на землю, розкрито зміст інституціоналізації землеустрою в системі земельних відносин, інституційні обмеження використання землі.
Description: Клименко О. В. Управління землями сільськогосподарського призначення : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / О. В. Клименко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/867
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Клименко О.В._7.02.pdf311.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.