Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/869
Title: Управління еколого-безпечним землекористуванням
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Authors: Козак, А. І.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра управління земельними ресурсами
Перович Лев Миколайович
земельні ресурси
геодезія
еколого-безпечне землекористування
землеустрій
енергозбереження грунту
родючість грунту
землі сільськогосподарського призначення
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 193 – Геодезія і землеустрій. – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2020. В роботі викладено теоретико-методичні засади управління землекористуванням, нормативно правові-основи використання земель, світовий досвід у системі управління сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано фактори впливу на якісні та кількісні показники землекористування, а саме: природні умови у процесі грунтогенезу та антропогенне навантаження, політика землекористування, соціальні умови, економічний простір. Здійснено оцінку процесу використання сільськогосподарських угідь на засадах законодавчого природоохоронного забезпечення, проаналізовано практичний аспект та доцільність застосування еколого-економічної класифікації земельних ресурсів за придатністю до сільськогосподарського використання, досліджено екологічні обмеження землекористування. Досліджено механізм збереження і відтворення родючості грунту, удосконалено науково-теоретичні аспекти еколого-економічних засад формування сталого землекористування, визначено приорітетність переваг застосування землеустрою на засадах еколого-безпечного управління землекористуванням.
Description: Козак А. І. Управління еколого-безпечним землекористуванням : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / А. І. Козак , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/869
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Козак_на сайт.pdf490.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.