Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/88
Titel: Управління бізнес – процесами підприємства на основі технологій цифровізації
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Лисевич, Н. С.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
управління бізнес-процесами на підприємстві
цифрові технології
цифрова економіка
цифрове підприємство
цифровізація
бізнес-процеси
індекс мережевої готовності
модернізація економіки
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Узагальнено теоретико-методологічні засади щодо управління бізнес – процесами підприємства на основі технологій цифровізації. Визначено основні напрями розвитку підприємств в умовах цифрової економіки. Досліджено ефективність прийняття управлінських рішень на цифровому підприємстві. Проаналізувано вплив цифрових технологій на систему управління бізнес-процесами на підприємстві. Запропоновано шляхи адаптації підприємства до впровадження digital-технологій з метою дохідності. Розроблено схему проектування моделей підприємств та програми трансформації цифрових організацій, їх перспективи розвитку в умовах інноваційної трансформації та визначено напрями удосконалення економічної безпеки цифрового підприємства.
Beschreibung: Лисевич Н. С. Управління бізнес – процесами підприємства на основі технологій цифровізації: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»" / Н. С. Лисевич, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/88
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Лисевич.pdf315.26 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.