Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/94
Titel: Управління ризиком у фермерських господарствах України.
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Яковлєва, М. О.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
управління ризиком у фермерських господарствах
ризик
сільськогосподарська галузь
органічне землеробство
аналіз ступеня ризику
конкурентоспроможність
сільськогосподарська продукція
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська робота присвячена теоретико-методичним засадам управління ризиком у фермерських господарствах. Досліджено поняття «управління ризиком у фермерських господарствах», оцінено види ризиків в діяльності фермерських господарствах, визначено методики аналізу та визначення ступеня ризику. Проаналізовано стан сільськогосподарської галузі в Україні. Проведено аналіз змін цінових факторів та розраховано ступінь ризику при втраті готової сільськогосподарської продукції під час зберігання, на прикладі миколаївського фермерського господарства «Владам». Вдосконалено механізм управління ризиком у фермерських господарствах, що дозволить спрогнозувати, систематично перевіряти, уникнути, попередити та мінімізувати вплив основних видів сільськогосподарських ризиків. Запропоновано перехід до органічного землеробства як системи зниження ризику погіршення якісних характеристик ґрунтів, який дозволить знизити втрати врожайності
Beschreibung: Яковлєва М.О. Управління ризиком у фермерських господарствах України: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / М. О. Яковлєва, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/94
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Яковлєва.pdf342.9 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.