Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1043
Title: Розподілена система інтерактивного керування зовнішніми пристроями на базі Arduino та OpenCV
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Богдан, Б. Ю.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Пузирьов Сергій Володимирович
розпізнавання та управління руху
апаратно-програмний комплекс інтерактивного керування зовнішнім пристроєм
мікроконтролер Arduino Wemos Mini
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерної інженерії». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота спрямована на дослідження розподіленої системи інтерактивного управління рухом на базі Arduino та OpenCV. Аналогічні системи PTZ-camera, PlayStation Camera та Microsoft Kinect Sensor 2.0. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у тому, що представлена система може бути легко масштабована для виконання різноманітних задач у складі більш складних систем. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення магі роботи. У першому розділі проводиться аналіз існуючих проектів та аналізується завдання для розробляємої системи. У другому розділі описується розробка апаратної та програмної частини, а саме: опис вибраних компонентів для створення функціонального пристрою, програмного забезпечення. У третьому розділі описується розробка, загальний опис системи, макетна та принципова схема, зовнішній вигляд системи. У спеціальному розділі наведена інформація з охорони праці. Проведено оцінку роботи в приміщенні, в якому проводились роботи по створенню прототипу. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А та додатку Б наведений код програмної та апаратної частини пристрою. В цілому, магістерська робота без додатків містить 70 сторінок, 33 рисунків, 5 таблиць.
Description: Богдан Б. Ю. Розподілена система інтерактивного керування зовнішніми пристроями на базі Arduino та OpenCV : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / Б. Ю. Богдан , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1043
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богдан Б. Ю. Автореферат.pdf342.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.