Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1075
Title: Розробка моделей медико-біологічного контролю в процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням роботи сенсорної системи
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Authors: Жукова, Ю. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації
Вако Ілля Ілліч
система фізичної реабілітації
вада слуху
зниження рівня психоемоційного стресу
рухова діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Магістерська робота присвячена питанню підвищення рівня адаптації людей з вадами слуху, зокрема підлітків 13-15 років до рухової діяльності та фізичних навантажень. Визначено вихідну ступінь адаптації підлітків 13-15 років з вадами слуху, які починають займатися футболом, до фізичних навантажень за допомогою показників, що характеризують фізичний розвиток, функціональний стан і ступінь фізичної підготовленості. Виявлено особливості впливу психоемоційного стресу на гомеостаз слабочуючих підлітків-футболістів шляхом дослідження динаміки їх лейкоцитарної формули. Визначено ступінь адаптації підлітків з вадами слуху до фізичних навантажень за допомогою показників, що характеризують фізичний розвиток, функціональний стан і ступінь фізичної підготовленості. Розроблено і запропоновано методику додаткового зниження рівня психоемоційного стресу і його впливу на рухову сферу слабочуючих підлітків-футболістів.
Description: Жукова Ю. О. Розробка моделей медико-біологічного контролю в процесі фізичної реабілітації дітей з порушенням роботи сенсорної системи : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Ю. О. Жукова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1075
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жукова.pdf342.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.