Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1203
Title: Державна гендерна політика в публічному управлінні України
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Михайльонок, Д. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
гендер
гендерна рівність
гендерна політика
державна гендерна політика
моделі державної гендерної політики
реалізація
оптимізація
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2020. У магістерській роботі проаналізовано джерельну базу дослідження та визначено основні поняття та категорії. Здійснено аналіз законодавчої та нормативно-правової бази дослідження та визначено, що державна гендерна політика України регламентується законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України. Розглянуто основні моделі державної гендерної політики, що існують у розвинених країнах світу, а також вітчизняну модель, та з’ясовано, що необхідно вдосконалити вітчизняну модель щодо принципів та підходів, які застосовуються в зарубіжному досвіді державного управління, їх адаптації до потреб та особливостей вітчизняної системи взаємоузгодженої діяльності органів державного управління, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері вирішення проблем та забезпечення рівності чоловіків і жінок. Встановлено, державна гендерна політика України, є однією з визначальних складових державної політики, яка у сучасних умовах особливо загострює питання розвитку рівності чоловіків і жінок та їх участі у прийнятті важливих управлінських рішень. Визначено та обґрунтовано пріоритетні завдання на сучасному етапі державотворення. Виявлено основні проблеми, що стримують реалізацію гендерної рівності в Україні, а саме: недосконале правове регулювання, недостатня наукова обґрунтованість процесу реалізації гендерної рівності; відсутність ефективної взаємодії між центральними та місцевими органами влади, а також різноманітними громадськими об’єднаннями; відсутність чітких прав та обов’язків, які лежать перед чоловіками та жінками. Підкреслено, що для ефективного впровадження гендерної рівності в діяльність органів виконавчої влади необхідний високий рівень внутрішньовідомчої та міжвідомчої координації. Визначено основні напрями оптимізації державної гендерної політики, які мають забезпечити цілісність, послідовність, успадкування та ефективність.
Description: Михайльонок Д. В. Державна гендерна політика в публічному управлінні України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Д. В. Михайльонок , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 10 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1203
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Михальонок.pdf359.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.