Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1415
Title: Cистема діагностування захворювань серця з використанням нейромережевих технологій
Other Titles: автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Петрович, В. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерні науки та інформаційні технології
Кондратенко Галина Володимирівна
нейронні мережі
штучний інтелект
машинне навчання
хвороби серця
діагностування
медицина
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Об'єкт дослідження – нейронні мережі. Предмет дослідження – створення та налаштування роботи штучної нейронної мережі для виявлення проблем серця. Мета: діагностування захворювань серця на основі розроблених нейронних мереж різних програмних бібліотек, які здатні робити точні прогнози; дослідження впливу параметрів налаштування нейронної мережі на точність прогнозування (діагностування). Дипломна робота складається з фахового розділу і спеціальної частини охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі розкрито застосування технологій в медицині. У другому розділі досліджено основні принципи роботи нейронних мереж та математична модель розрахунків, приклад обрахунків сигналів в мережі та зворотне поширення помилок. У третьому розділі описано створення та налаштування нейронної мережі з нуля, використовуючи лише мову програмування Kotlin. Представлено також налаштування основних параметрів бібліотек DeepLearning4j, TensorFlow Keras та системи Matlab для роботи з потрібними даними. Представлено використання технологій штучного інтелекту для діагностування хвороб серця. Зроблена нормалізація та стандартизація даних з бази даних, а також оптимізація нейронних мереж для отримання максимальних результатів точності та запобігання перенавчанню. У четвертому розділі описано оптимізацію мережі графіки. В результаті розроблено застосунки для діагностування хвороб серця. Перевірочна точність яких складає більше 99%. Дипломна робота містить сторінок, рисунків, джерел та додатків.
Description: Петрович В. І. Cистема діагностування захворювань серця з використанням нейромережевих технологій : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» » / В. І. Петрович ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 17 c.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1415
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
401 Петрович В.І.Автореферат.pdf154.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.