Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1466
Title: Еволюція українсько-чеських відносин (1991-2019 рр.)
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Authors: Бойко, О. І.
Keywords: автореферат
магістерська робота
міжнародні відносини
Хмель А. О.
Україна
Чехія
двосторонні відносини
економічні відносини
проблема
ямбурзька заборгованість
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Миколаїв, 2020. Питання відносин між Україною та Чехією є дуже актуальним, оскільки Чехію можна розглядати як одного з ключових партнерів на шляху до євроінтеграції, оскільки обидві держави здобули незалежність на початку 90 х рр. ХХ ст. і аналіз такого співробітництва дає можливість вивчити усі процеси становлення міжд ержавних контактів, починаючи зі встановлення дипломатичних відносин, розвитку співпраці у політичній, економічній, культурній і гуманітарній сферах та, закінчуючи співробітництвом у системі загальноєвропейських відносин та в міжнародних організаціях. Завд яки спільним зовнішньополітичним діям України та Чеської Республіки сформувалися досить розвинені двосторонні міждержавні відносини на різних рівнях. Вони охоплюють весь комплекс співробітництва обох країн та базуються на збігу основних державних інтересів та їх реалізації через механізми координації діяльності двох суверенних держав на міжнародній арені.
Description: Бойко О. І. Еволюція українсько-чеських відносин (1991-2019 рр.) : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / О. І. Бойко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 19 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1466
Appears in Collections:Факультет політичних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Бойко.pdf684.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.