Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1467
Title: ОАД у міжамериканській системі відносин на сучасному етапі.
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Authors: Жуковська, К. І.
Keywords: автореферат
магістерська робота
міжнародні відносини
Богданова Т. Є.
Латинська Америка
міжамериканська система
регіональна безпека
ОАД
тероризм
торгівля наркотиками
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Вступ світового співтовариства в новий етап розвитку спричинило за собою структурні зміни в системі міжнародних відносин, які призвели до глибокого переосмислення світової політичної архітектури в цілому і ролі окремих її елементів, зокрема. Сьогодні світова спільнота неминуче стикається з проблемою пошуку найбільш ефективних механізмів управління міжнародними процесами. У цих умовах особливо актуальним стає вивчення досвіду діяльності міжнародних організацій, які отримують все більші повноваження для протидії новим викликам і загрозам міжнародній спільноті. Відповідно до принципу субсидіарності першими такі виклики доводиться зустрічати саме регіональним організаціям, однією з яких є ОАД. 16 В умовах трансформації системи міжнародних відносин формуються нові світові економічні і політичні центри на тлі зниження загальної ваги США в світових і регіональних процесах. Серед таких потенційних центрів важливе місце займає Латинська Америка в цілому і окремі держави регіону. Процеси, які відбуваються в рамках ОАД як інституційного відображення міжамериканської системи, вимагають вивчення та переоцінки з урахуванням трансформації політичного, економічного та історичного контекстів. На сучасному етапі у ряду експертів і політичних діячів існують об'єктивні сумніви в функціональної спроможності ОАД, тому представляється необхідним в рамках даного дослідження проаналізувати перспективи розвитку організації. Аналіз розвитку ОАД може істотно збагатити уявлення про функціонування асиметричної регіональної організації, про те, яким чином здійснюється взаємодія однакових по значенню сторін і як найбільш успішно діяти в цих умовах. Вивчення особливостей створення, еволюції та діяльності ОАД на сучасному етапі також може сприяти формуванню більш повного уявлення про роль організації, її потенціал. Розробка даної теми сприяє поглибленню знань про історію міжнародних відносин країн Західної півкулі, в першу чергу в області політики і дипломатії, які представляються переважаючими в контексті міждержавної взаємодії в рамках ОАД.
Description: Жуковська К. І. ОАД у міжамериканській системі відносин на сучасному етапі : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / К. І. Жуковська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 17 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1467
Appears in Collections:Факультет політичних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуковська_2020_ареф_МР.pdf539.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.