Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1513
Title: GPS-трекінг безпілотним літальним апаратом
Other Titles: автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Осіпов, В. Ю.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Дворник Ольга Василівна
Android застосунок
python
java
Leaflet
GlassFish
UAV
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2020. Бакалаврська робота спрямована на дослідження сучасних методів та технологій відслідковування маршруту польоту безпілотних літальних апаратів. Створено програмно-апаратний модуль моніторингу та запису даних польоту безпілотних літальних апаратів на базі платформи Raspberry Pi та модулю GPS-навігації RoHS SIM808. Розглянуто основні засоби керування БПЛА, що доступні у наш час. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у створенні засобу трекінгу БПЛА, що має більшу точність ніж існуючі аналоги. Розробка дискретного засобу трекінгу БПЛА дасть змогу не лише відслідковувати та корегувати політ, а також знаходити літальний апарат у разі виникнення аварії. Іншим важливим варіантом застосування системи трекінгу може бути синхронізація польоту кількох окремих БПЛА для спільної роботи. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі проведено аналіз класифікації БПЛА. Розглянуто основні засоби керування БПЛА, що доступні у наш час. У другому розділі проведено дослідження складових безпілотних літальних апаратів. У третьому розділі описано розробку програмного забезпечення. Наведено кроки налаштування Raspberry Pi. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А лістинг коду застосунку одноплатного комп'ютеру. У додатку Б лістинг коду застосунку для зберегіання та відображення поточного положення БПЛА. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 72 сторінок, 79 рисунків, 1 таблицю, 29 джерел посилання.
Description: Осіпов В. Ю. GPS-трекінг безпілотним літальним апаратом : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / В.Ю. Осіпов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1513
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осипов Автореферат.pdf326.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.