Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1660
Title: Формування толерантного ставлення до сексуальних меншин у студентському середовищі
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 231 «Соціальна робота»
Authors: Васькова, Ю. М.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки
Полторак Л. Ю.
толерантність
сексуальна орієнтація
сексуальні меншини
тренінг
гендерна ідентичність
соціально-психологічна підтримка
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 231 Соціальна робота. Магістерська робота присвячена дослідженню толерантного ставлення до сексуальних меншин у студентському середовищі. Було проаналізовано наукові підходи до поняття «толерантність», а також визначено, що толерантне ставлення до сексуальних меншин – це прояв поваги до сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності людини. Визначено особливості прояву толерантності до сексуальних меншин, охарактеризовано зарубіжний досвід, а також досвід Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ ім. Петра Могили у формуванні толерантного ставлення до сексуальних меншин. Проведено дослідження ефективності діяльності Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ ім. Петра Могили у формуванні толерантного ставлення серед студентської молоді до сексуальних меншин та висвітлено рекомендації щодо підвищення ефективності формування толерантного ставлення студентів до сексуальних меншин.
Description: Васькова Ю. М. Формування толерантного ставлення до сексуальних меншин у студентському середовищі : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 231 «Соціальна робота» / Ю. М. Васькова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 8 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1660
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Васькова.pdf331.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.