Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1719
Title: Автоматизована система моніторингу метео- та географічних даних під час визначення життєвих показників організму
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Гракіна, О. М.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Дворник Ольга Василівна
GSM
метео дані
пульс
оксигенація
датчик
UART
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Дипломна робота присвячена розробці пристрою на сучасній елементній базі зі смарт-функціоналом для моніторингу показників роботи організму людини з вбудованих давачів та їх узгодженням із метео- та топографічними даними в реальному часі. Об’єктом дослідження є методи і засоби неінвазивного визначення життєвих показників людини та технології парсингу метео- та географічних даних. Предметом дослідження є принципи апаратного забезпечення, алгоритм роботи та способи моніторингу стану організму людини з відслідковуванням метео- та географічних даних. Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці системи, яка здійснюватиме збирання спектру даних необхідних для самостійного моніторингу стану здоров’я та індивідуальних особливостей організму людини. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається з наступних частин: вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків. Перший розділ дипломної роботи присвячено дослідженню засобів та пристроїв реєстрації життєвих показників людини та вимірювання метеорологічних показників. У другому розділі дипломної роботи розглянуто апаратне забезпечення, що необхідне для побудови автоматизованої системи для моніторингу показників роботи організму людини з вбудованих давачів та їх узгодженням із метео- та топографічними даними в реальному часі. У третьому розділі виготовлено макетний діючий зразок пристрою, розроблено електричну принципову схему та ПЗ для мікроконтролера, що відповідає поставленій задачі. У четвертому розділі описано рекомендації до налаштування та використання пристрою, наведені резулттати тестування. Дипломна робота містить 76 сторінок (без додатків), 45 рисунка, 29 джерел, 2 додатки.
Description: Гракіна О. М. Автоматизована система моніторингу метео- та географічних даних під час визначення життєвих показників організму : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / О. М. Гракіна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1719
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Гракіна_605.pdf337.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.