Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1720
Title: Автоматизована система контролю рівня наповненості ємностей різного призначення в системі «Розумне місто»
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Діденко, О. Ю.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Солобуто Л. В.
Smart City
Internet-of-things
IoT
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «спеціаліст з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Дипломна робота спрямована на розробку автоматизованої системи контролю рівня наповненості ємностей різного призначення в системі «Розумне місто». Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає в створенні повністю функціонуючої технології «Розумне місто», яка буде коштувати не дорого та мати весь потрібний функціонал для того, щоб задовільняти всі потреби громадян. Розглянуто процес розробки пристрою для контролю рівня наповненості ємностей різного призначення. Пояснювальна записка дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів та висновків до кожного з розділу. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дипломної роботи. У першому розділі відбувається аналітичний огляд літератури та патентної інформації та проводиться порівняння конкурентних пристроїв. У другому розділі здійснюється розробка апаратної частини модулю. Також у цьому розділі обґрунтовується вибір апаратної частини та порівняння з аналогами. Також цей розділ присвячений програмній реалізації модулю та процесу створення модулю з використанням платформи ArduinoIDE на мові Сі. Також в даному розділі наведені приклади реалізації програмного продукту. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів розроблення. У додатку А наведений лістинг коду програми. В цілому, магістерська робота без додатків містить 79 сторінок, 36 рисунків, 5 таблиць, 27 джерел посилання.
Description: Діденко О. Ю. Автоматизована система контролю рівня наповненості ємностей різного призначення в системі «Розумне місто» : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / О. Ю. Діденко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1720
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Діденко_МР_605.pdf359.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.