Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1721
Title: Система автоматизованого тестування акумуляторних батарей
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Кокойло, А. Д.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
управління енергією
акумулятори
тестування акумуляторів
енергетична ємність
внутрішній опір
розрядні характеристики
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на розробку автоматизованої системи для тестування акумуляторних батарей. У ході роботи було проаналізовано особливості акумуляторів основних розповсюджених типів, розглянуто можливості наявних пристроїв подібного призначення, спроектовано програмну та апаратну частини пристрою, а також додаток для ПК. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у тому, що розроблений пристрій та програмне забезпечення можна використовувати для вимірювання основних технічних характеристик та зняття графіків розрядних характеристик акумуляторів для оцінки їх технічного стану. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та трьох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджуються особливості акумуляторів основних розповсюджених типів; проводиться аналіз методів тестування акумуляторів; розглядаються можливості існуючих пристроїв для тестування акумуляторів. У другому розділі здійснюється проектування системи, розглядаються особливості реалізації окремих її блоків; приводиться загальний алгоритм роботи системи. У третьому розділі проводиться детальний опис апаратної реалізації системи; проводиться вибір мов програмування та середовища розробки; розглядаються особливості реалізації програмного забезпечення. Четвертий розділ присвячений тестуванню розробленої системи та аналізу результатів її роботи. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведено електричну принципову схему пристрою, у додатку Б – код програмного забезпечення пристрою, у додатку В – код додатку для ПК. Дипломна робота містить 66 стор. (без додатків), 33 рис., 6 табл., 23 посилання та 3 додатки.
Description: Кокойло А. Д. Система автоматизованого тестування акумуляторних батарей : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / А. Д. Кокойло , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1721
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Кокойло_605.pdf288.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.