Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1726
Title: Система реального часу для зняття ефекту затуманення з зображення на базі Raspberry Pi
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Шимків, Д. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Пузирьов Сергій Володимирович
видалення туману
темний канал
генеративно змагальна мережа
CycleGAN
PyTorch
Raspberry Pi
оцінка якості зображення
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження методів обробки зображення за допомогою нейронних мереж з цілю значно зменшити вплив туману для систем комп’ютерного зору на базі Raspberry Pi. Практичне значення результатів дослідження полягає в створенні прототипу пристрою для видалення туману та інших забруднень таких як пил з зображення. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розробки магістерської роботи. У першому розділі досліджується природне явище туману; формулюється математична модель для видалення туману з зображення; описана існуюча класифікація методів видалення туману з зображення. У другому розділі розглядаються нейроні мережі, а саме згорткі та генеративно-змагальні мережі; описується бібліотека для побудови нейронних мереж PyTorch; також описується апаратна частина проекту – мікрокомп’ютер Rasbperry Pi 4. У третьому розділі описаний архітектура нейронної мережі для видалення туману та тестовий запуск мережі на мікрокомп’ютері Rasbperry Pi. В четвертому розділі описані критерії оцінки якості зображення та порівняна розроблена нейрона мережа з існуючими. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений скрипт для видалення туману в реальному часі за допомогою фізичної моделі. У додатку Б наведений код обрахунку метрик для оцінки якості зображення. В цілому, магістерська робота без додатків містить 83 сторінки, 39 рисунків, 3 таблиці, 41 джерел посилання.
Description: Шимків Д. А. Система реального часу для зняття ефекту затуманення з зображення на базі Raspberry Pi : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / Д. А. Шимків , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1726
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Шимків.pdf673.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.