Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1787
Title: Програмно-апаратний модуль керування системою життєзабезпечення будинком
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Корінний, М. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Солобуто Л. В.
ESP8266
MQTT брокер
MQTT клієнт
контроль доступу
RFID
IoT
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження технологій реалізації керування системою життєзабезпечення будинку. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатку. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення магістерської роботи. У першому розділі досліджується використання Інтернет речей у різних сферах життя людини, наводяться переваги та недоліки, розглянуто та проаналізовано існуючі аналоги, що доступні на ринку. У другому розділі описуються використані електричні компоненти та аргументовано їх; запропоновано схему підключення всіх компонентів. У третьому розділі обрано Android застосунок у якості MQTT клієнта та підключено Telegram бота; підключений MQTT брокер та показано підключення нових клієнтів; досліджено безпечність та конфіденційність RFID систем. У четвертому розділі проведено експериментальний аналіз передачі даних для двох протоколів, визначено основні функції програмно апаратного модуля; сформульовано рекомендації щодо перенесення на реальний пристрій. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений лістинг програми. В цілому, магістерська робота без додатків містить 71 сторінок, 34 рисунків, 5 таблиць, 22 джерел посилання.
Description: Корінний М. А. Програмно-апаратний модуль керування системою життєзабезпечення будинком : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / М. А. Корінний , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1787
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Корінний_605 (1).pdf378.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.