Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1807
Title: Програмний застосунок освітньої соціальної мережі із підтримкою оцінювання набутих знань
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Бурлака, І. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
інженерія програмного забезпечення
Дворецька С. В.
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Даний документ є результатом роботи над дипломним проектом за темою «Програмний застосунок освітньої соціальної мережі із підтримкою оцінювання набутих знань. Front-end». Об’єктом даної роботи є автоматизоване тестування, а предметом – виступають методи та засоби віддаленого автоматизоване тестування студентів. Данна робота буде дозволяти викладачам створювати вікторини, де є одна чи декілька правильних відповідей, а студентам проходити ці опитування. В результаті викладачі матимуть статистичні дані студентів на основі яких можна робити широкі висновки про засвоєння матеріалу та загальну успішність групи. Мета роботи – підвищення ефективності системи для віддаленого автоматичного тестування студентів, а також збору та аналізу результатів. Данна дипломна робота можна використовувати для віддаленого тестування студентів/учнів, для віддаленого опитування, а також для зрізів знань та інших справ, які потребують від студента вибір одного чи декількох варіантів відповідей на те чи інше запитання. Дипломна робота включає в себе загальні відомості даної предметної галузі, проект програмного забезпечення, розділи з охорони праці і техніко-економічного обґрунтування, технічне завдання. До розділів входять основні відомості програмного продукту, його характеристики, проблеми та їх рішення. Дипломний проект викладений на 60 аркушах, містить 3 додатки, 7 таблиць, 43 рисунків, список використаної літератури 10 найменувань.
Description: Бурлака І. І. Програмний застосунок освітньої соціальної мережі із підтримкою оцінювання набутих знань : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» / І. І. Бурлака , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1807
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Бурлака.pdf364.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.