Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1818
Title: Застосунок для аналізу результатів тестування програмного забезпечення
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Абрамова, А. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
інженерія програмного забезпечення
Боровльова С. Ю.
інформаційна система
тестування
діаграми
новітні технології
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр з інженерії програмного забезпечення». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. В даній роботі було розглянуто процес створення інформаційної системи для аналізу результатів тестування програмного забезпечення, яка спрямована на полегшення візуалізації результатів тестування програмного забезпечення. Метою дипломної роботи є візуалізація результатів тестування програмного забезпечення за рахунок створення вебзастосунку. Об’єкт дослідження – процес розробки інформаційної системи для аналізу результатів тестування програмного забезпечення. Предмет дослідження – технології створення інформаційної системи для простої візуалізації результатів тестування, спираючись на отримані результати мануального тестування програмного забезпечення. Дипломна робота містить наступні розділи: аналіз принципів створення сучасних інформаційних систем, моделювання та проектування інформаційної системи, розробка UI та програмна реалізація інформаційної системи, забезпечення здорових та безпечних умов для праці на місцях. У першому розділі дипломної роботи приведено основні поняття та аналіз принципів створення сучасних інформаційних систем. У другому розділі дипломної роботи розглядуються принципи моделювання та проектування web-ресурсів. У третьому розділі дипломної роботи описані новітні технології, що використовуються при розробці інформаційної системи. У результаті роботи було створено інформаційну систему для аналізу та візуалізації результатів тестування програмного забезпечення, що дає змогу отримати зрозумілі навіть звичайним користувачам графіки та схеми. У цілому робота складається зі 87 сторінок, 2 таблиць, 27 рисунків. Список використаних джерел інформації складає 18 найменувань. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. У спеціальній частині з охорони праці йдеться про техніку безпеки користування ПК та смартфоном.
Description: Абрамова А. С. Застосунок для аналізу результатів тестування програмного забезпечення : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» / А. С. Абрамова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 16 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1818
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Абрамова.pdf412.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.