Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1851
Title: Автоматичний комплекс санітарної обробки громадських приміщень
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Давиденко, Я. Ю.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Бєліков Олександр Євгенович
робот-пилосос
дезинфекція приміщень
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Основним завданням дипломної роботи є проектування автоматизованого роботу-пилососу для дезінфекції приміщень. Підлягають розробці і вирішенню технічні, організаційні задачі та питання з охорони праці, взаємозалежні між собою. Вони вирішуються спільно і паралельно. У процесі розробки були розглянуті різні варіанти аналогічних пристроїв, враховані їхні переваги і недоліки. Представлена і обгрунтована структурна схема пристрою, а також розроблений власний алгоритм роботи і програмне забезпечення, необхідне для виконання певних функцій маніпуляційного робота. розроблено та сконструйований за допомогою технології 3D-друку комплект деталей для маніпуляційного робота. У спеціальній частини з охорони праці було розглянуто такі питання: розробка системи управління в навчальній аудиторії; перевірка роботи симулятора в навчальних цілях у навчальній аудиторії; експлуатація симулятора в навчальній аудиторії. Виходячи з цього, були виділені і проаналізовані шкідливі і небезпечні фактори. Для них були встановлені засоби, які допомагають захистити людину, яка знаходиться в даному приміщенні, від виявлених шкідливих і небезпечних факторів. Дипломна робота складається з анотації на 2 мовах, вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання з 53 найменувань на 95 - 110 сторінках,. Основна частина роботи становить 100 сторінок, серед яких 59 рис. та 5 табл. та 1 додатку.
Description: Давиденко Я. Ю. Автоматичний комплекс санітарної обробки громадських приміщень : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / Я. Ю. Давиденко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 11 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1851
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф Давиденко471.pdf440.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.