Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1852
Title: Розробка пристрою для телеінспекції підземних комунікаційних мереж.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Баранов, М. Я.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Бєліков Олександр Євгенович
телеінспекція
телевізійний контроль
інспекційні комплекси із транспортним модулем
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології на здобуття кваліфікації «бакалавра з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Існує певний перелік методів комплексної інспекції, що основані на візуальних спостереженнях, або включають в себе телевізійний контроль. Телеінспекція входить до групи внутрішніх досліджень. Існує певна класифікація конструкцій телеінспекційних систем. Серед них виділяють зондові проштовхувані системи, засоби огляду вертикальних ділянок, та інспекційні комплекси із транспортним модулем. До останніх належить описана в роботі конструкція. В першому розділі бакалаврської роботи наведено основні теоретичні дані щодо методу телеінспекції взагалі. Окрім цього там міститься ознайомлення та аналіз існуючого устаткування та конкуруючих технічних рішень. Наведено їх класифікацію, історію розвитку а також переваги і недоліки. Маючи уявлення про характеристики існуючих пристроїв було сформульовано технічне завдання на проектування власного прототипу. В другому розділі роботи було розроблено функціональну схему із блоків. Орієнтуючись в них та в поставлених технічних вимогах було підібрано та проаналізовано комплектуючі. Після цього було описано моделювання та виготовлення прототипу. В третьому розділі було розглянуто основні умови праці оператора телеінспекційної системи. А саме техніку безпеки прироботі на досліджуваному об’єкті із підвищеною небезпекою. Також було оцінено умови праці в контексті подальшої роботи з аналізу та інтерпретації отриманих при діагностиці даних, оскільки ця частина роботи виконується в офісному приміщенні із використанням комп’ютера.
Description: Баранов М. Я. Розробка пристрою для телеінспекції підземних комунікаційних мереж : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / М. Я. Баранов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1852
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Баранов 471 гр..pdf583.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.