Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1854
Title: Автоматизована система обліку складського приміщення
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Варениця, О. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Бєліков Олександр Євгенович
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. — Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Ця бакалаврська робота демонструє підхід до обробки наборів даних системи збору даних журналу дампів та архітектурного САПР креслення для графічного представлення мереж великих складських середовищ. Виконана робота дозволяє використовувати алгоритми стохастичного пошуку та лінійного програмування (Simlated Annealing та Concorde TSP Solver) задля оптимізації маршрутизації під час проходу полицями навантажувача. Порівнюючи понад 20 000 історичних маршрутів з оптимізованими маршрутами для тих самих екземплярів підбору, показано, що оптимізована маршрутизація зменшує відстань, яку проїжджають складські вилочні навантажувачі, приблизно на 15%, і що вирішення цих оптимальних маршрутів можна досягти, для практичних цілей, майже миттєво. Об’єктом дослідження виступає автоматизована система управління складом. Предметами дослідження виступають алгоритми підбору оптимального шляху для навантажувача та евристичні методи їх освоєння. Основна частина складається з двох наступних розділів: «1. Аналіз існуючих методів корпоративного автоматизованого складування та обліку» та «2. Оптимізація маршруту навантажувача автоматизованого складу». В третьому розділі дипломної роботи з «Охорони праці» розглянуто умови праці на робочому місці інженера ТОВ «Рабен Україна». Результатом даного дослідження є інтегральна оцінка стану умов праці в приміщенні, а також рекомендації щодо покращення системи освітлення, мікроклімату та вентиляції. Дипломну роботу виконано на 110 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік посилань на використані джерела з 55 найменувань. У роботі наведено 26 рисунків та 4 таблиці.
Description: Варениця О. О. Автоматизована система обліку складського приміщення : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / О. О. Варениця , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1854
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Варениця 471 гр..pdf828.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.