Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1855
Title: Автоматизована система контролю процесом пайки паливних колекторів
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Георгій, Ю. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сідєлєв Микола Іванович
автоматизована система
мікроконтролерний блок управління
безпека
контролери
датчиків тиску
термоелектричний перетворювач
витратомір
нормуючий перетворювач температури
дистанційне управління
паливний колектор
камера згоряння
турбіна
сплав
пайка
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна бакалаврська робота із спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. У роботі пропонується автоматизована система пайки паливних колекторів. У першому розділі «Аналіз технічної літератури та патентної інформації» бакалаврської роботи розглянуті і проаналізовані існуючі системи автоматизації пайки паливних колекторів. Виділено та описано загальну характеристику паливних колекторів, класифікації та типи. У другому розділі «Розробка системи управління паливним колектором» розглянуті компоненти схеми управління. Було проаналізовано аналіз стійкості системи управління (СУ) у робочих режимах. Розроблена функціональна схема, обрано та налаштовано окремі компонент СУ. Також запропоновано алгоритм процесу автоматичної пайки колектора. У третьому розділі «Охорона праці» проаналізовані небезпечні і шкідливі фактори. Проведений аналіз факторів виробничого середовища на робочому місці. Виконано розрахунок штучного освітлення. Для очищення навколишнього середовища був обраний пиловловлювач рукавного типу. Дипломна робота містить 68 сторінки, серед яких 30 рис., 3 таблиць, 15 посилань.
Description: Георгій Ю. О. Автоматизована система контролю процесом пайки паливних колекторів : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / Ю. О. Георгій , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 8 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1855
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Георгій 471 гр..pdf326.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.