Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1856
Title: Інтеграція елементів розумного будинку до SCADA системи за протоколом Modbus TCP/IP.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Головченко, Д. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Кубов В. І.
розумний будинок
аналізатор повітря
розумна розетка
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікована р обота бакалавра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології на здобуття кваліфікації «бакалавра з автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Розумний будинок система пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні задачі без участі лідини. Усі пристрої керуються централізовано. LabView це середовище разробки та платформа для виконання програм. LabView не є SCADA системою, але, ід еологічно, дуже близька до неї та може бути використана як у галузі АСК ТП, так і у АСНД (Автоматизована система наукових досліджень). Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі трьох розділів. У вступі подано обґрунтування актуальності теми кваліфікаційної роботи бакалавра, сформульовано мету та завдання дослідження, вказано практичне значення одержаних результатів. У першому розділі бакалаврської роботи проведено огляд літератури та патентів аналогів елементів розумного будинку, а саме, розумної розетки та аналізатора повітря, та наведена загальна інформація, поставлені завдання на проектування. Також проведено огляд SCADA систем, вибрана технологія для створення дистанційної SCADA системи. У другому розділі бакалаврської роботи була проведен а технічна частина данної роботи: описаний процес створення елементів розумного будинку з використанням зображень функціональних, структурних та інших схем, описаний процес створення SCADA системи для дистанційного керування, LabView та взаємодія з ESP8266 за протоколом Modbus TCP/IP. У третьому розділі бакалаврської роботи проведений аналіз факторів середовища у лабораторії для працівників. Розглянуто умови і робочі місця інженерів і програмістів елментів розумного будинку. Встановлена відповідність всіх р будинку. Встановлена відповідність всіх розглянутих показників чинним озглянутих показників чинним санітарним нормам та виявлено, що умови праці у данній лабораторії є санітарним нормам та виявлено, що умови праці у данній лабораторії є оптимальними.оптимальними. Загальна кількість сторінок бакалаврської робота 90, 30 рис. та 35 джерел Загальна кількість сторінок бакалаврської робота 90, 30 рис. та 35 джерел посилання.посилання.
Description: Головченко Д.С. Інтеграція елементів розумного будинку до SCADA системи за протоколом Modbus TCP/IP : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / Д. С. Головченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1856
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Головченко 471 гр..pdf288.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.